ÇATI BACASI

Çatı bacası Kartal çatı ekibimiz ile binanızın çatısı için gerekli işlemler yapılır. Çatı bacası için düzenleme şekillerinden bazıları ise şunlardır :

Bacalar iç duvarlarda düzenlenmelidir. Bu sayede baca içindeki hava yoğunluğu dış atmosferinkinden daha az ve baca içi daha sıcak olacak ve dolayısıyla daha iyi çekecektir.

Dış duvara konulmak zorunda olan bacanın çatı eğiminden dolayı çatı üst seviyesinden oldukça yukarıda yapılması şarttır.

Bacaların uzun kenarları çatı eğimine paralel olmalıdır.